05 03 2011

Fâtiha'yı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm..

Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır, kendisine verilecektir.

Ve açıklaması öyle güzel ki;


Bir Kul, 'Elhamdülillahi Rabbi'l - âlemin' dediğinde yüce Allah, 'Kulum Bana Rahmet Etti' der.

Kul; 'er- Rahmani'r - Rahim' dediğinde, Allah, 'Kulum beni övdü' der.

Kul, 'Mâliki yevmi'd - din' dediğinde, Allah, 'Kulum beni yüceltti, bana saygı gösterdi' der.

Kul, ' İyyake na'büdü ve iyyake neste'in' dediği zaman Allah, ' Bu benim ile kulum arasındadır (ibadet eden kuluma yardım etmek bana aittir). Kulumun istediği verilecektir' der.

Kul, 'İhdina's - Sırâtâ'l - müstekim, sırâtâ'l - lezine en 'amte aleyhim ğayri'l- meğdûbi aleyhim ve la'd- dâllin' dediği zaman Allah, 'Bu dilek kula aittir, istediği verilecektir' buyurur. (müslim, sâlât, 38)


0
0
0
Yorum Yaz